Raport bieżący nr 18/2023

2023/09/27

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.

Zarząd Komputronik S.A.(Spółka, Emitent) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. zwołanym na dzień 27 września 2023 roku:

  • – EKB Sp. z o.o.: 2 557 036 głosów, tj. 45,28 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 26,11 % ogólnej liczby głosów,
  • – WB iTotal Sp. z o.o.: 2 957 607 głosów, tj. 52,38 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 30,20 % ogólnej liczby głosów.