Raport bieżący nr 19/2023

2023/10/03

Wyrok WSA – uwzględnienie skargi Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2023 w sprawie decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu utrzymującej w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. [rok podatkowy 2016] oraz informacji przekazanych w ostaniem raporcie kwartalnym odnośnie zaskarżenia ww. decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, w dniu 03.10.2023 r. Emitent powziął informację o uchyleniu w tym samym dniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ww. decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r. Sąd podzielił stanowisko Emitenta zgodnie z którym w przedmiotowej sprawie miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta. Orzeczenie jest w pełni korzystne dla Spółki i potwierdza rzetelność Emitenta w sposobie rozliczania obciążeń podatkowym zgodnie z obowiązującym prawem.

Wyrok nie jest prawomocny.