Raport bieżący nr 21/2007

2007/08/22

Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 sierpnia 2007 r.:

  1. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki,
  2. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A i C Spółki.

Dzień pierwszego notowania akcji Komputronik S.A. został wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2007 r.