Raport bieżący nr 21/2022

2022/08/30

Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji oraz wskazanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło, datowane na ten sam dzień, oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Buczkowskiego o rezygnacji z ubiegania się o wybór na członka Rady Nadzorczej następnej kadencji. Pan Tomasz Buczkowski nie podał powodów rezygnacji.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku ze zwołanym przez Spółkę na dzień 14 września 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, przewidującym w planowanym porządku obrad m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, pozostali dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pan Krzysztof Buczkowski, Pan Ryszard Plichta, Pan Jarosław Wiśniewski oraz Pan Jędrzej Bujny będą kandydatami na Członków Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.

Wobec powyższego życiorysy ww. osób Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Ostateczne decyzje w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję zostaną podjęte przez akcjonariuszy Spółki podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.