Raport bieżący nr 21/2023

2023/10/31

Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 31 października 2023 roku do Spółki wpłynął pozew o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 23 z dnia 27 września 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie zmiany Statutu wniesiony przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną (Powód).

Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z pozwem Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu o udzieleniu Powodowi zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania ww. uchwały do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postepowania. Postanowienie jest nieprawomocne.

Spółka zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa.