Raport bieżący nr 22/2018

2018/08/29

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 z 31 sierpnia 2017 roku w sprawie współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku obustronnie podpisanych egzemplarzy aneksu (opatrzonych datą 28 sierpnia 2018 r.) do umowy o multilinię zawartego pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., Idea Nord Sp. z o.o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Przedmiotem aneksu do umowy o multilinię jest wydłużenie okresu obowiązywania limitu w wysokości 26,5 mln zł na kolejny okres tj. do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Pozostałe warunki umowy, w tym odnoszące się do jej zabezpieczenia oraz limitów przysługujących poszczególnym spółkom z Grupy Kapitałowej Komputronik nie uległy zmianom.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 88 mln zł i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.