Raport bieżący nr 44/2008

2008/07/08

Zarząd Komputronik S.A. z uwagi na zaistniałe, oczywiste pomyłki pisarskie oraz redakcyjne – koryguje treść jednostkowego raportu okresowego za 2007 r. (sprawozdanie finansowe za 2007 r.):

  1. było:
    • pod notą nr 6 Zapasy stanowiące zabezpieczenia kredytów: 30.12.2007 r. oraz 30.12.2007 r.
    • nota nr 25 Koszty według rodzaju: powtórzona pod nr 26,
  2. jest:
    • pod notą nr 6 Zapasy stanowiące zabezpieczenia kredytów: 31.12.2007 r. oraz 31.12.2006 r.
    • powtórzona nota, oznaczona nr 26 Koszty według rodzaju została usunięta.

Jednocześnie, Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje ww. raport okresowy uwzględniający wspomniane korekty.