Raport bieżący nr 45/2008

2008/07/08

Zarząd Komputronik S.A. z uwagi na zaistniałe, oczywiste pomyłki pisarskie – koryguje treść skonsolidowanego raportu okresowego za 2007 r. (wybrane dane finansowe):

  1. było:
    • w wierszu VIII Przepływy pieniężne netto razem za 2007 r. 246.158 tys. zł. oraz 65.176 tys. Euro,
    • w wierszu XI Zobowiązania długoterminowe za 2007 r. 1.109 Euro,
  2. jest:
    • w wierszu VIII Przepływy pieniężne netto razem za 2007 r.: 24.615 tys. zł. oraz 6.517 tys. Euro,
    • w wierszu XI Zobowiązania długoterminowe za 2007 r.: 1.108 Euro.

Jednocześnie, Zarząd Komputronik S.A. w załączeniu przekazuje ww. raport okresowy uwzględniający wspomniane korekty.