Sprostowanie do raportu bieżącego nr 30/2022

2022/10/21

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent lub Spółka] przekazuje do wiadomości publicznej sprostowanie do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 19 października 2022 r.
Sprostowanie dotyczy wyłącznie informacji w zakresie posiadanych przez Prezesa Zarządu Emitenta – Wojciecha Buczkowskiego bezpośrednio i pośrednio akcji Emitenta. Wojciech Buczkowski posiada 3.068.534 sztuk akcji stanowiących 31.33 % wszystkich akcji i głosów na WZA, a nie jak omyłkowo wskazano w raporcie bieżącym 30/2022 opublikowanym dnia 19 października 2022 r. – 3.58.534 sztuk stanowiących 31.23 % wszystkich akcji i głosów na WZA.

Pozostałe dane z raportu bieżącego nr 30/2022 oraz załącznika z dnia 19 października 2022 r. pozostają bez zmian.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.