Raport bieżący nr 17/2018

2018/07/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 26 lipca 2018 roku umowy przyrzeczonej, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 25 czerwca 2018 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.   Czytaj więcej »