Raport bieżący 52/2012

2012/12/04

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, w listopadzie 2012 roku (drugi miesiąc trzeciego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 roku) Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym przychody w wysokości 128,2 mln zł wobec 94,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego,   Czytaj więcej »

2012/H1 Raport półroczny

2012/11/29

Sprawozdanie skonsolidowane z działalności Grupy Komputronik I pół 2012 Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 30.09.2012 Skonsolidowane Śródroczne_skrócone_SSF_KT 30 09 2012 raport audyt SSF 30.09.2012 raport audyt SF 30.09.2012   Czytaj więcej »

Raport bieżący 51/2012

2012/11/22

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji - wyznaczonej wstępnie w raporcie bieżącym nr 06/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku - półrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze zakończone w dniu 30 września 2012 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 50/2012

2012/11/19

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2012 r. oddalające zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lipca 2012 r. o wstrzymanie wykonalności wyroku tzw. sądu CSA Eurolegis. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i wykonalne. Treść postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 26 lipca 2012 r. opublikowano w raporcie bieżącym   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 49/2012

2012/11/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 48/2012

2012/10/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, informuje że w dniu 16 października 2012 roku doręczono pełnomocnikowi Emitenta postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 1 października 2012 roku (sygn. akt I Acz 1369/12), w którym Sąd oddalił zażalenie Clean & Carbon Energy SA na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25-06-2012 r. (sygn. akt IX GCo 147/11).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 47/2012

2012/10/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości stanowisko w przedmiocie braku podstaw wykonalności wyroku tzw. sądu Eurolegis.   Czytaj więcej »